About LEGO Iron Man MK50 (41604)

Save the universe with LEGO® BrickHeadz Iron Man MK50!