About LEGO Safari Off-Roader (60267)

Fun safari wildlife toy for kids!